Onze projectaanpak

Jouw project in 3 stappen

Onze projectaanpak

Project scoping fase – start samenwerking

Alles start met een in-take gesprek van een 3-tal uur zodat we kunnen bepalen of wij de juiste partners zijn voor elkaar.

Daarna maken we een volledig plan, startende met de digitale flows: de producten, de klanten, de orders, de prijzenstructuur, de communicatie met de klant, de digitale marketing… Met andere woorden: alle data die naar de webshop toe, en van de webshop vertrekt wordt in beeld gebracht. De externe systemen waarmee geïntegreerd moet worden bepalen deels de manier waarop en de frequentie van de data integratie.

Na de digitale flows definiëren we de functionaliteiten. eWings gebruikt Magento 2 (Open Source) als technisch webshop platform. Dit wereldwijd veel gebruikt platform heeft op zichzelf al zeer veel te bieden, en wij hebben er nog een 50-tal e-commerce features aan toegevoegd. Deze sterke e-commerce core vormt de startbasis voor jouw project. Op deze manier vermijden we kostbare custom development.

Een laatste stap in de scoping van het project is de content en het design. Afhankelijk van de grootte van het project gebeurt een ontwerp gewoon op papier, of gaan we een stap verder en designen we digitale mockups, met eventueel een prototype website. We kunnen bijkomend ook user persona workshops en story mapping organiseren, zodat we de volledige flow van jouw (potentiële) klant in beeld brengen van registratie tot aankoop. Indien je nóg een stap verder wil gaan dan kunnen we ook jullie klanten interviewen, en samen met de resultaten aan de slag gaan.

Constructiefase – uitvoering van jouw project

Het projectplan wordt verdeeld in taken, en we stellen aan beide kanten een projectleider aan, die ‘the global picture’ zal beheren. eWings heeft een zeer vlakke structuur en wij staan in zeer nauw direct contact met de klant. Een bepaalde taak wordt in detail overlopen met de directe betrokkene, die ook ineens de uitvoering voor zich neemt. Zo zitten wij zeker op dezelfde lijn, en als klant kan je de ontwikkeling live mee opvolgen. Bij ons dus geen hiërarchische structuur van projectleider, naar business analist, naar technische analist om te eindigen met een ontwikkelaar, en dan weer terug.

Indien gewenst, en indien je resources ter beschikking hebt, kan je als klant ook zelf veel taken van de projectopbouw in eigen handen nemen. Zo bouwen je eigen medewerkers veel knowhow op tijdens de projectopbouw, zodat je team na het project ook veel meer op zich kan nemen. Uiteraard onder onze begeleiding en advies. Als jullie dat wensen, is het zelfs mogelijk om je volledige project zelf te bouwen. Dit natuurlijk gebaseerd op ons platform én met gepersonaliseerde training / advies.

Bij de livegang organiseren we steeds een training waarin we de belangrijkste aspecten qua operations en marketing toelichten. Bovendien staan er op ons YouTubekanaal heel wat video’s waarin we onder andere training geven en extra functionaliteiten naar voor schuiven. Via deze weg delen wij onze kennis met iedereen die er interesse in heeft.

Supportfase – ondersteuning na livegang

Het hele verhaal eindigt niet nadat jouw project live gaat. Voor vragen, nieuwe functionaliteiten of aanpassingen kan je ook na de livegang nog steeds bij ons terecht. We gaan samen een partnership aan om verder aan de toekomst te bouwen.

Na de livegang behoud je jouw persoonlijke projectmanager die je altijd kan contacteren voor advies. Verder kunnen we, indien gewenst, ook wekelijks of maandelijks een call organiseren om de vinger aan de pols te houden. Onze projectmanagement-tool ClickUp leidt op communicatief vlak alles in goede banen.