Complexe productprijs-toepassingen in Magento 2

Complexe productprijs-toepassingen in Magento 2

March 11, 2024

Bij het bouwen van een goede webshop komt heel wat kijken. Het is vaak veel complexer dan de meeste mensen denken. Het instellen en de integratie van de prijzen alleen al kan tot serieuze kopzorgen leiden. Bovenop de reeds bestaande Magento-functionaliteiten heeft eWings nog vele extra mogelijkheden toegevoegd. Dankzij al de knowhow binnen eWings kunnen wij hieromtrent heel wat advies geven. Met dit artikel nemen we je graag mee in de wondere wereld van Magento 2 en zijn complexe prijstoepassingen.  

Type prijzen

Binnen Magento 2 kunnen er verschillende types prijzen ingesteld worden. Een publieke prijs, special price, tier price, tax classes, quantity increments, etc. Chinees voor iemand die deze termen voor het eerst hoort. Geen paniek! Wij leggen het graag even voor je uit. 

Publieke prijs

De publieke prijs is het eerste en meest voor de hand liggende type. De publieke prijs is namelijk gewoon de prijs die getoond wordt aan alle bezoekers. In Magento 2 noemen ze dit ook wel het attribuut “Price“.

Special price

Het instellen van een promoprijs of folderprijs doe je in Magento onder advanced pricing, special price. Hier kan op een eenvoudige manier de promoprijs ingesteld worden. Daarbij kan je ook de periode van de promotie instellen, zodat promoties op een bepaalde dag automatisch starten en daarna weer stopgezet worden.

Magento UI die uitvergroot op de prijs label.Magento UI die uitvergroot op de prijs label.
Magento UI die verschillende zaken uitvergroten, zoals fixed, discount en customer group price.Magento UI die verschillende zaken uitvergroten, zoals fixed, discount en customer group price.

Tier prices

Bij de online aankoop van producten in grote hoeveelheden krijg je vaak korting. Deze korting wordt in Magento 2 ingesteld bij de tier prices, ook wel staffelprijzen genoemd. Met de tier price kan je bijvoorbeeld instellen dat de klant 10% korting krijgt bij de aankoop van 10 tuinkabouters. 

De staffelprijzen kunnen nog verder onderverdeeld worden in “fixed” en “discount” kortingen. De “fixed” prijzen worden in valuta uitgedrukt, terwijl de “discount” prijzen in een procentuele korting worden weergegeven ten opzichte van de normale price. Deze tweede is veel onderhoudsvriendelijker aangezien bij een publieke prijswijziging de hoeveelheid korting dan altijd evenredig blijft.

Verder kan de “tier price” ook ingesteld worden voor een specifieke customer group. Indien meerdere websites gekoppeld zijn aan de webshop kan de staffelprijs voor alle sites apart ingesteld worden. Tier prices zijn erg handig in de B2B-sector aangezien daar vaak in grote hoeveelheden aangekocht wordt. 

Tax classes

Alle producten die op een webshop staan hebben logischerwijs een btw-tarief. Luxeproducten 21%, voedingswaren 6%, … . Het is belangrijk om in Magento 2 tax classes toe te kennen aan elk product.

Wanneer men een product in meerdere landen verkoopt en meerdere internationale btw-nummers heeft dan kunnen er ook meerdere tax classes toegekend worden aan één product.

eWings bouwde een module in om de geldigheid van een Europees btw-nummer automatisch te controleren in de checkout, en bij registratie van een klant, zodat er aan een intracommunautair tarief (0%) kan worden afgerekend indien je buiten België naar een (niet-Belgisch) geldig EU btw-nummer verzendt.

Quantity Increments

In tegenstelling tot de andere prijsopties doen de quantity increments niets aan de prijs zelf. Het stelt namelijk in vanaf hoeveel stuks iets aangekocht kan worden.

Bijvoorbeeld: Er wordt een minimum shopping card quantity ingesteld van 10 tuinkabouters en de quantity increments staat op 2. Dit wil zeggen dat je minstens 10 tuinkabouters moet aankopen en je deze hoeveelheid telkens kan verhogen per 2 stuks. Op die manier staat er nooit een tuinkabouter alleen. 

Magento UI die uitvergroot op minimum hoeveelheid en hoeveelheid verhogingen.Magento UI die uitvergroot op minimum hoeveelheid en hoeveelheid verhogingen.

Zichtbaarheid

Naast het instellen van de verschillende types prijzen kan je ook instellen wie de prijs te zien mag krijgen. Mag de publieke prijs getoond worden aan niet-ingelogde users? In de B2B-sector is het antwoord op deze vraag dikwijls “neen”. Enkel de bestaande, ingelogde klanten krijgen de prijs dan te zien. Deze feature is niet van Magento 2 zelf, hier is een externe module voor nodig. Namelijk de Hide Price-module van MageWorx, die ook in onze eWings-oplossing is ingebouwd.

Prijs per website

Indien u op verschillende websites verkoopt, dan kunnen deze websites perfect onder één en dezelfde Magento-installatie beheerd worden. Elke website kan een andere productprijs hanteren. Opgelet: dit kan enkel op “website”-niveau, en niet op store-niveau, wat wettelijk ook niet geldig zou zijn aangezien je dezelfde prijs over de verschillende talen moet hanteren. 

Magento UI die uitvergroot op de prijs voor de klant.Magento UI die uitvergroot op de prijs voor de klant.

Prijs per klant

Bij de “tier prices” hebben we al gezien dat prijzen aangepast kunnen worden op klantengroep niveau. Daar gaat eWings ook nog een stap verder in. Ook op individueel klantenniveau hebben wij dit mogelijk gemaakt via MageWorx customer price. Met deze module kan een individuele klant aan één bepaalde prijslijst toegekend worden. 

Opgelet: Heb je veel prijslijsten? Dit eist regelmatige indexatie van de server en een zwaardere hosting.

Wij bieden twee verschillende versies van deze module aan. Een standaard versie waarmee we specifieke klantenprijzen voor de klant kunnen instellen en een custom made versie voor eWings waarmee we per klant ook tier prices kunnen overschrijven. Om die manier kunnen we de meest complexe prijzensituatie aan.

Berekeningen

De stap tot conversie moet voor de klant zo laagdrempelig mogelijk zijn. De klant wil zich dus niet te veel bezig houden met het uitrekenen van prijzen en dergelijke. Daarom is het in bepaalde sectoren belangrijk dat er rekenmodules worden geïntegreerd in de webshop. 

Voorbeeld 1: FME Box price

Bij de aankoop van parket is het voor de klant vaak moeilijk om zelf in te schatten hoeveel dozen parket hij moet aankopen. De Box price-module van FME doet dit voor de klant. De klant wil 20 vierkante meter parket leggen, en elke doos bevat 4.2m². Dan zal de website berekenen dat klant 5 dozen nodig heeft. Dit is uiteraard veel gebruiksvriendelijker.

Voorbeeld 2: FME price calculator

De klant wil een ketting van 2,8 meter. De prijs per lopende meter is 6 euro. Met deze gegevens gaat de module aan de slag en berekent hij de prijs voor 2,8 meter ketting. Een simpele rekenmodule die de shopping experience voor de klant verbetert.

Samenstellingen

Upsells, configurables, … Deze woorden klinken misschien niet zo bekend, maar je bent er hoogstwaarschijnlijk wel al eens mee in contact gekomen. Het zijn namelijk allemaal vormen van samenstellingen die uitgebreid terug te vinden zijn op webshops. 

Voorbeeld 1: Opties/upsells

Je bent op zoek naar een kinderstoel en gaat hiervoor op zoek op de website childhome.com. Vervolgens komen er op de productpagina van de kinderstoel een aantal opties tevoorschijn voor samenstellingen. Dankzij de MageWorx option template kan dit op een leuke, visuele manier gepositioneerd worden op de website.

Voorbeeld 2: Configurables

Op de site mya-bay.com zie je een heleboel voorbeelden van goede configurables. Configurable products zijn producten waarbij keuzes mogelijk zijn op vlak van materiaal, maat, kleur, … Zo kan de bezoeker, in het geval van mya-bay, het materiaal van de oorbellen kiezen. 

De teksten, foto’s, description en attributen kunnen we bij de selectie van de klant mee laten swappen op de website. Dit is ook niet standaard Magento maar ingebouwd door eWings.

Verder is het in Magento 2 ook mogelijk om bundels in te stellen. Wanneer de klant dan bijvoorbeeld een gsm met hoesje en kabel koopt krijgt deze 10% extra (bundel)korting. 

Een pagina van een webshop die kinderstoelen verkoopt.Een pagina van een webshop die kinderstoelen verkoopt.
Een pagina van de webshop van Mya-Bay.Een pagina van de webshop van Mya-Bay.

Prijsberekening met algemene regels

Een andere interessante Magento 2 feature is de optie om algemene regels toe te voegen aan de prijsberekening. Deze algemene regels kunnen we opdelen in “catalog price rules” en “cart price rules”. 

Met de “catalog price rules” kan men nieuwe regels instellen voor bepaalde groepen. Zo kan men een korting koppelen aan een bepaalde categorie, kleur, SKU, … Bijvoorbeeld tijdens Valentijn krijgt alles met de kleur rood 10% korting. Deze regels zijn direct toegepast en zichtbaar op de site. 

Daarnaast hebben we de “cart price rules“. Deze regels zijn pas merkbaar wanneer men in het winkelmandje zit. Zo kan men een korting instellen vanaf dat het winkelmandje een bepaald bedrag heeft bereikt. Bijvoorbeeld: Bij een winkelmandje van €500 krijgt de klant 10% korting en free shipping.  

Tenslotte is er ook nog de “Mypromotion” feature. Via deze feature kan men specifieke promoties toekennen aan bepaalde individuele klanten. De klanten kunnen dan op hun account gaan zien welke promoties ze geassigneerd hebben. Op deze wijze kan eWings een volledig gepersonaliseerd foldermanagement in gang zetten. Een zeer sterke feature bovenop standaard Magento, die bovendien automatisch importeerbaar is.

Een animatie van een vrouw die een kader vasthoudt die een cadeau toont die snel naar ergens gaat.Een animatie van een vrouw die een kader vasthoudt die een cadeau toont die snel naar ergens gaat.

Free gifts

Nog een andere extra module die je aan je webshop kan toevoegen is de Amasty Free Gifts-module. Met deze module kan je nog extra regels instellen. Regels waarmee je gratis gifts kan toekennen aan je klanten. Bijvoorbeeld: Bij aankoop van vier tuinkabouters krijg je een vijfde gratis of dan krijg je er gratis een kaboutermuts bij. Men kan ook complexere regels bouwen waarbij een klant kan kiezen tussen een set producten om te kopen, om dan gratis producten te kiezen uit een andere set van producten. Deze communicatie naar de klant kan via popups, en indien er geen keuzes te maken zijn, komen de producten automatisch in het winkelmandje terecht.

Data-integratie

Data-integratie, onze laatste stop in de wondere wereld van Magento 2 en onze vele functionaliteiten erbovenop. Dit gaat voornamelijk over volledige product- en prijssynchronisatie. Meestal komen de producten vanuit een PIM (PimCore, Akeneo, …) en de prijzen vanuit een ERP-systeem (Ms Dynamics, Sage – het nieuwe DBFact, Exact Online, SAP, Plenion, …) en bouwen we een geautomatiseerde voeding naar Magento. Deze automatisatie gebeurt met eWings vooral met Wyomind, maar we hebben ook andere integratie-oplossingen. Belangrijk om weten is dat jij deze integratie ook zelf in de hand kan nemen als je dat wilt. Wij trainen onze klant graag!

Hoe complex is jouw e-commerce project op gebied van prijszetting?

Check aan de hand van de onderstaande tabel hoe complex jouw e-commerceproject is op gebied van prijszetting. Is je antwoord op de meeste vragen “ja”? Dan heb je een complexe prijsstructuur nodig en schakel je best een professional in. Twijfel dan zeker niet om contact met ons op te nemen.

Topic Topic Antwoord
Type Prijzen Public price Dit is de prijs die getoond wordt voor niet ingelogde users (geen vraag)
Special price Wordt er soms een promotie/doorstreepte prijs gehanteerd? JA NEE
Special price from/to Heeft deze special prijs een VAN ... TOT ... datum die moet gekend zijn in Magento JA NEE
Tier prices Bestaan er staffel prijzen? (uitgedrukt in lagere € of % bedrag) JA NEE
Tax classes Is er meer dan één tax stelsel? JA NEE
Quantity Increments Zijn er producten die enkel 'per x stuks' kunnen worden aangekocht? JA NEE
Zichtbaarheid Publieke prijs Mag de publieke prijs getoond worden voor niet ingelogde users? JA NEE
Prijs per website Prijs per land? Taal? Is er meer dan één publieke prijs? (bv op andere DNS naam?) JA NEE
Prijs per klant Publieke prijs Bestaan er klanten die een andere prijs dan de publieke prijs betalen? JA NEE
Andere prijslijst Indien "ja" Kan elke klant aan één bepaalde prijslijst toegevoegd worden? JA NEE
Hoeveel prijslijsten bestaan er ongeveer?
Uitzondering op prijslijst Zijn er klanten die voor bepaalde producten een uitz op hun prijslijst hebben? JA NEE
Indien "ja" Is deze klantafspraak ook van toepassing op Tier Prices? JA NEE
Zijn deze uitzonderingen gedefinieerd op SKU niveau? JA NEE
Berekeningen Is er enige vorm van prijs berekening nodig? JA NEE
m² -> box calculatie Indien "JA": m² naar aantal nodige dozen calculatie. Nodig? JA NEE
prijs per lopende meter Magento kent prijs per lopende meter en doet een calculatie. Nodig? JA NEE
Andere berekeningen Zijn er andere type calculaties nodig? JA NEE
Samenstellingen Opties/upsells Optie = een extra bovenop het basis product. Bijvoorbeeld: GSM + optie hoesje. Is dit van toepassing? JA NEE
Indien "JA": Zijn dit vastgestelde prijzen? JA NEE
Configurables Wil men producten van hetzelfde type groeperen (bv schoen in ≠ maten) JA NEE
Indien "JA": Zijn er meerdere soorten selectors? (maat/kleur/...) JA NEE
Zijn dit vastgestelde prijzen? JA NEE
Bundels Zijn er bundels noodzakelijk? (bv gsm + hoesje + kabel -> 10% extra korting) JA NEE
Prijs berekening met algemene regels Price rules Price -rules zijn regels die centraal in Magento worden gedefinieerd en de reeds bepaalde prijzen kunnen beïnvloeden in de catalogus en op de productpagina. Is dit nodig? JA NEE
Cart Price rules Dit zijn eveneens centrale regels die de reeds bepaalde prijs aan de in het winkelmandje toegevoegde producten beïnvloeden. Is dit nodig? JA NEE
MyPromotions Wenst u specifieke promoties toe te kennen aan bepaalde individuele klanten, en te communiceren via een MyPromotions page? JA NEE
Free Gifts Wenst U gratis gifts toe te kennen aan uw klanten op basis van business rules? Communicatie kan via popup's.
Data Integratie Leading systeem Is het ERP leading qua prijs, en bevat het alle prijzen die van toepassing zijn voor alle klanten? JA NEE
ERP output Kan het ERP systeem de prijzen gestructureerd (CSV/XML) exportereren naar een FTP site, met een bepaalde fequentie (bv elke nacht, of elk uur) JA NEE
Indien "NEE": Is het ERP benaderbaar met web services (SOAP)? JA NEE
Indien "JA": Exporteert het ERP de data gestructureerd "per sku" ? JA NEE
Topic
Topic
Antwoord
Type Prijzen
Publieke prijs
Dit is de prijs die getoond wordt voor niet ingelogde users
(geen vraag)
Special prize
Wordt er soms een promotie/doorstreepte prijs gehanteerd?
JA
NEE
Special prize from/to
Heeft deze special prijs een VAN ... TOT ... datum die moet gekend zijn in Magento
JA
NEE
Tier prices
Bestaan er staffel prijzen? (uitgedrukt in lagere € of % bedrag)
JA
NEE
Tax classes
Is er meer dan één tax stelsel?
JA
NEE
Quantity Increments
Zijn er producten die enkel 'per x stuks' kunnen worden aangekocht?
JA
NEE
Zichtbaarheid
Publieke prijs
Mag de publieke prijs getoond worden voor niet ingelogde users?
JA
NEE
Prijs per website
Prijs per land? Taal?
Is er meer dan één publieke prijs? (bv op andere DNS naam?)
JA
NEE
Prijs per klant
Publieke prijs
Bestaan er klanten die een andere prijs dan de publieke prijs betalen?
JA
NEE
Andere prijslijst
Indien "ja"
Kan elke klant aan één bepaalde prijslijst toegevoegd worden?
JA
NEE
Hoeveel prijslijsten bestaan er ongeveer?
Uitzondering op prijslijst
Zijn er klanten die voor bepaalde producten een uitz op hun prijslijst hebben?
JA
NEE
Indien "ja"
Is deze klantafspraak ook van toepassing op Tier Prices?
JA
NEE
Zijn deze uitzonderingen gedefinieerd op SKU niveau?
JA
NEE
Berekeningen
Is er enige vorm van prijs berekening nodig?
JA
NEE
m² -> box calculatie
Indien "JA":
m² naar aantal nodige dozen calculatie. Nodig?
JA
NEE
prijs per lopende meter
Magento kent prijs per lopende meter en doet een calculatie. Nodig?
JA
NEE
Andere berekeningen?
Zijn er andere type calculaties nodig?
JA
NEE
Samenstellingen
Opties/upsells
Optie = een extra bovenop het basis product. Bijvoorbeeld: GSM + optie hoesje. Is dit van toepassing?
JA
NEE
Indien "JA":
Zijn dit vastgestelde prijzen?
JA
NEE
Configurables
Wil men producten van hetzelfde type groeperen (bv schoen in ≠ maten)
JA
NEE
Indien "JA":
Zijn er meerdere soorten selectors? (maat/kleur/...)
JA
NEE
Zijn dit vastgestelde prijzen
JA
NEE
Bundels
Publieke prijs
Zijn er bundels noodzakelijk? (bv gsm + hoesje + kabel -> 10% extra korting)
JA
NEE
Prijs berekening met algemene regels
Price rules
Price -rules zijn regels die centraal in Magento worden gedefinieerd en de reeds bepaalde prijzen kunnen beïnvloeden in de catalogus en op de productpagina. Is dit nodig?
JA
NEE
Cart Price rules
Dit zijn eveneens centrale regels die de reeds bepaalde prijs aan de in het winkelmandje toegevoegde producten beïnvloeden. Is dit nodig?
JA
NEE
MyPromotions
Wenst u specifieke promoties toe te kennen aan bepaalde individuele klanten, en te communiceren via een MyPromotions page?
JA
NEE
Free Gifts
Wenst U gratis gifts toe te kennen aan uw klanten op basis van business rules? Communicatie kan via popup's.
Data Integratie
Leading systeem
Is het ERP leading qua prijs, en bevat het alle prijzen die van toepassing zijn voor alle klanten?
JA
NEE
ERP output
Kan het ERP systeem de prijzen gestructureerd (CSV/XML) exportereren naar een FTP site, met een bepaalde fequentie (bv elke nacht, of elk uur)
JA
NEE
Indien "NEE"
Is het ERP benaderbaar met web services (SOAP)?
JA
NEE
Indien "JA"
Exporteert het ERP de data gestructureerd "per sku" ?
JA
NEE

Zo: dat is in een notendop alles wat je moet weten over de complexiteit van prijzen in een Magento-project. Dit zijn de integraties, modules, toepassingen, … die wij het belangrijkste vinden. Vragen? Of persoonlijk advies nodig omtrent deze prijstoepassingen? Neem dan zeker contact met ons op!